8 Mart 2015’in Ardından

Gazetemizin geçen sayısında 8 Mart’ın doğuşu ile ilgili savaşkan tarih ayrıntılarıyla işlendi. Anımsanırsa Türkiye’de 8 Mart, 12 Eylül öncesinde, burjuvazi tarafından “komünist kadınların bayramı” olarak nitelenirdi. 90’lı yıllarda burjuvazi, emekçi kadınların bu mücadele gününün içini boşaltmak için sahiplenir hale geldi. Hafızalarımızı zorlayarak gözümüzün önüne getirelim.


Türkiye Solunda Kürt Düşmanlığının kökleri

Kibir ve Kıskançlık

Yaklaşan Haziran seçimleri ve alınacak tavır, Türkiye Solu’nda yeni tartışmalar başlattı. Halkların Demokratik Partisi (HDP)’de vücut bulan “Kürt Özgürlük hareketi ve Türkiyeli ilericilerin ittifakı” fikri gitgide popülerleşmesine rağmen; Birleşik Haziran Hareketi (BHH)’nin son bildirilerinde de gördüğümüz gibi, bu ittifaka karşı mesafeli duran ve onu reddeden güçlü bir damar, Türkiye solunda hala mevcuttur.


Yaşar Kemal’in ardından...

Yaşar Kemal, (asıl adı Kemal Sadık Gökçeli), annesi Ermeni, babası ise Kürt ve edebiyatımızın en büyük yazarlarından biridir. 6 Ekim 1923’de Van’ın Muradiye ilçesine bağlı bir Türkmen köyü olan Ernis (Ünseli) köyünde doğdu. Türkmen köyünde tek Kürt ailenin çocuğu olarak evde Kürtçe, köyde ise Türkçe konuşarak büyüydü. Anadili Kürtçe yasaktı. 1915’te Ermenilerin soykırıma uğradığı günlerde ailesi kan davası yüzünden kaçarak Osmaniye’nin Hemite köyüne gelip yerleşmişti.


Komedinin Son Perdesi: ''Türbe Operasyonu''

Komedinin Son Perdesi: ''Türbe Operasyonu''

39 Tank, 57 zırhlı araç, 572 asker...
Sıcak savaş bölgesine giriyor... Kimsenin burnu dahi kanamıyor... Bir tek mermi sıkılmıyor...
Canı, kanı pahasına Kobane’yi özgürleştiren Gerilla seyrediyor...
IŞİD canileri fare gibi kanalizasyonda saklanıyor...


Provokasyon ve İşgal

14 Şubat gecesi TSK’nın, “Başkomutan” Erdoğan ve AKP İktidarı emriyle gerçekleştirdiği “Türbe Operasyonu” bize göre “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık” tarzı bir senaryodur. Kim, kimi kandıracak. Bu gerçekler er geç ortaya çıkmayacak mı?


Ortadoğu

Emperyalist ABD’nin Ortadoğu halklarını sömürmek için çok uzun zaman önce planladığı Büyük Ortadoğu Projesi, tıkır tıkır işliyor. Her ne kadar ABD’nin Kobane gibi istemediği gelişmeler yaşansa da işbirlikçilerinin de desteğiyle Ortadoğu’da her şey emperyalizmin lehine gelişiyor.

Peki ama neden bu Ortadoğu ısrarı?
Birkaç ara başlıkla anımsayalım.


Türkiye Sol Hareketi ve Kürt Sorunu

Çok önemli konular olmasına rağmen şimdiye kadar, “sol” parti veya “Kürt” partileri adını kullananlar ülke koşullarını politik ideolojik anlamda somut şartların somut tahlilini iyi yapmamışlardır, Avrupa’da örgütlenmişler, oturmuşlar, kafalarının içinde hayali devrim yapmışlar, arkasında koşmuşlardır. Bu tip örgütlerin sadece laf olsun diye “devrim” ve “devrimci” nitelemelerini kullandıkları artık ortaya çıkmıştır.


2015 Seçimleri ve Tavrımız

Türkiye Komünist PartisiTürkiye genel parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Yazının sonunda söylenmesi gerekeni baştan söyleyelim. Bu seçimler Türkiye’nin politik, toplumsal ve ulusal sorunlarına çözüm üretme konusunda niteliksel anlamda belirleyici olmayacak.Savunma Değil, İtirafname!..

Savunma Değil, İtirafname!..

30 Ocak tarihinde Birleşik Metal-İş’in 20 işyerinde uygulanmakta olan grevleri ile 19 Şubat’ta başlayacak olan 18 grevini “yasaklayan” hükümet, sendikamızın yürütmeyi durdurma talebiyle Danıştay’da açtığı davada istenen savunmasını 23 Şubat tarihinde gönderdi.

Kürt Halkı'nın direnişi

Bu Gidişata Son Vermek Gerekiyor !

AKP’nin Senaryoları Yerli Dizileri Andırıyor

Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Yurt dışında çalışmak ve yaşamak zorunda bıraktırılmış olan okurlarımız ise ülkedeki günlük politik gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor. Bizim bu yazıda ele alacağımız konular hiç birimiz için yeni ve sansasyonel değil. Bildiğimiz, yaşadığımız konular. Yapmaya çalıştığımız, hafızalarımızı tazeleyip son yıllarda yaşadıklarımızı toparlayıp yorumlamak.