Orhan DEMİRBAĞ

Deniz Yoldaş’ı Anmak...

Mustafa Asım Hayrullahoğlu (Deniz)Yine bir Kasım ayı, yine sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüğü gibi aramız- dan ayrılan yoldaşlar... TKP MK Genel Sekreterleri Zeki Baştımar (Yakup Demir), İsmail Bilen (Marat) yoldaşlar ve paramiliter faşist çetelerin katlettiği Talip Öztürk (Orhan Tok) ile Ali İhsan Özgür... Ve faşist darbecilerin zindanlarında ser verip sır vermeyen yoldaşımız Mustafa Asım Hayrullahoğlu’nun (Deniz) katledilişinin yıldönümü...


DİSK’i DİSK Yapan

15-16 Haziran, işçi sınıfımızın müca- dele tarihinde anlamlı ve bir o kadar da bugün üzerinde iyice düşünülmesi, dersler çıkarılması gereken önemli bir tarih. O günün iktidarı da bugünkü gibi işçi sınıfının mücadelesini engellemek için elinden geleni ardına koymuyordu.


ANAP'tan AKP'ye

12 Eylül faşist darbesini izleyen yıl- larda parlamenter sisteme (!) geçilirken 4 eğilimi (MSP, AP, CHP, MHP) birleştir- diğini söyleyerek ANAP’ı kuran T. Özal, aslında tekelci burjuvazinin faşist dik- tatörlüğünün de mimarıydı. İşçi sınıfını, gelişen devrimci, sosyalist hareketi ez- mek için faşist generaller eliyle CIA’nin organize ettiği darbe amacına ulaştı.


OHAL’de normal yaşam sürdürelebilir mi?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında havada darbecilerin elindeki F-16’lar uçarken Marmaris’ten İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelen CB Erdoğan’ın basın toplantısında sarfettiği bir cümle dikkat çekiciydi. “Bu Allahın bize büyük bir lütfu.” (NTV Haber, 16 Temmuz 2016 Cumartesi) Doğrusu kimse sarfedilen bu cümlenin altında nelerin yattığını, gelecek günlerin nelere gebe olduğunu o toz duman içinde kavrayamadı, kavrayamazdı da...


Polemik politikasının kime, ne yararı var?

Medyanın neredeyse tümünü kontrol eden CB ve AKP iktidarı, bununla da yetinmeyip devrimci, demokrat, sosyalist güçleri de kendi belirlediği gündemlerle tartıştırıyor. Deyim yerindeyse meşgul ediyor. CB, Başbakan ve AKP yöneticileri, bilinçli olarak denize atılan oltanın ucundaki yem gibi absürd bir laf ortaya atıyor, günlerce bu laf tartışılıyor. Daha tartışmaya girmeyen kesimler ne söyleyeceklerinin hazırlığını yaparken, hop yeni bir inci ortaya dökülüyor.Birleşik Metal-İş Genel Kurulu Yapıldı

Birleşik Metal-İşBirleşik Metal-İş Sendikası’nın 19. Genel Kurulu 26-27 Aralık günü İstanbul Kartal’da Titanic Business Hotel Asia’da toplandı. Blok listeyle gidilen seçimler sonrası yeni yönetim kurulu; Adnan Serdaroğlu (Genel Başkan), Özkan Atar (Genel Sekreter), Ali Gündüz (Genel Mali Sekreter), Hami Baltacı (Genel Örgütlenme Sekreteri) ve Seyfettin Gülengül’den (Genel Eğitim Sekreteri) oluştu.Psikolojik Savaş

Son günlerde çokça yazar HDP’ye sahip çıkıyor görünüp Öcalan’a ve KCK yönetimine tabiri caiz ise savaş açmış görünüyor. Bir taraftan Selahattin Demirtaş’a ve partisi HDP’ye övgüler dizip demokratik siyasetin “iyiliklerini” ön plana çıkarırlarken öte yandan “özyönetim” ilanlarının savaşı tırmandırdığını, bunun da PKK yönetimince kışkırtıldığını ileri sürüyorlar.


Barış savaşımını görmezden gelen “komünist”ler...

AKP ve CB Erdoğan, 7 Haziran’da kaybettikleri iktidarı yeniden ele geçirmek için ülkeyi kan gölüne çevirmekten geri durmayacağını gösterdi. Ateşkes’in sona erdirilmesi için Suruç’ta 33 devrimciyi katlederek başladılar işe. Arkasından “DAEŞ’e operasyon” diye havalandı Malatya’dan, Batman’dan, Amed’den kalkan Türk savaş uçakları... “DAEŞ”in mevzilerinin üzerinde alçaktan uçuş yapıp Kandil’e, Cudi’ye, Gabar’a yöneldi onlarca savaş uçağı.