Haziran 2015

Metal İşçileri Yeni Bir Tuzakla Karşı Karşıya

Bursa’da başlayan ve giderek Türkiye’nin birçok kentindeki fabrikalara sıçrayan otomotiv ve metal işçilerinin direnişi kimi yerlerde kazanımlarla sonlanırken, birçok işyerinde de halen sürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesinin metal işçilerini sendikasızlaştırma, ya da başka bir sarı sendikaya yönlendirme girişimlerine karşı yayınladığı bildiriyi okuyucularımıza sunuyoruz: devamı


“Yaşam Hakkına Saygı” Nöbeti İçin 19. Kez Toplandık...

Bir toplumun ahlakı, çocukları için ne yaptığıyla ölçülür.
Dietrich Bonhoeffer

Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesinin 6. Maddesi 1. Bendinde “Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.” derken 2. bendinde ise “Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.” der. devamı


“Vücudunda 83 kurşun deliği saydım!”

44 yıl önce katledilen Hüseyin Cevahir’in babası anlatıyor:

Murat BJEDUĞ *

Hüseyin Cevahir, 1971 yılının 1 Haziran’ında katledildi. 26 yaşındaydı. Ben 11 yaşında idim; o gün, her zamanki gibi, öğle ezanı okunduğunda günlük gazete ile eve gelen babam, bir sevinç ve zafer duygusuyla anneme şu cümleyi söyledi: devamı


HDP'nin mitinginden bir görüntü

AKP Politikaları ve HDP Yeni Yaşam Manifestosu

Son dönemde bölgemizde seçim ve AKP politikalarıyla ilgili yapılan incelemelerde AKP hükümetinin ilçe ve köylerde yapılan çalışmalarda dini ve kutsal kitabı Kur’anı Kerimi öne sürmesi, referans göstermesi onlar için sonun başlangıcını göstermektedir. AKP tüm gezilerinde tepkiyle karşılanmakta insanların nefretiyle o bölgeleri terk etmektedirler. AKP’nin köylere dağıttıkları kömür, elbise, para, onlara kurşun gibi iade edilmektedir. devamıPARİS KOMÜNÜ BİZE NELER ÖĞRETTİ?

Paris Komünü1851 Fransız burjuvazisi 1848 devrimi’nde işçi hareketini bastırmıştı, ama korkusundan III. Napolyon’un ordusuna sığınmayı da ihmal etmemişti. Çünkü bu militarist bürokratik sistem, burjuvazinin egemenliğini güvence altına alacak gibi görünüyordu. devamı
ODTÜ Kamuoyuna...

ODTÜ Siyaset Bilimi TopluluğuBursa’dan yükselen ses, başta işçi sınıfı, kent ve kır emekçileri olmak üzere geleceği için mücadele eden biz gençliği heyecanladırmakta, bizlere umut vermektedir. devamı