Politika Gazetesi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!

Politika Gazetesi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite’sinin 4 Haziran 2015 Tarihli Açıklaması

Türkiye Komünist PartisiTürkiye çok gergin bir seçim süreci yaşıyor. Partimizin tespiti seçimlerin burjuva diktatörlüğünde seçimler sonrası kurumsal anlamda bir yol ayrımına gireceği yönündedir. Ya burjuva demokrasisinin sınırları genişleyecek, ya da 12 Eylül faşist diktatörlüğünü ve o sürecin devamı olan 90’lı yılların faşizan baskı rejimini aratmayacak bir süreç kurumsallaşacak.

Politika Gazetesi, işçi sınıfının ve tüm emekçi halkların politikası doğrultusunda “savaşsız ve sömürüsüz bir dünya” belgisi ile yayın yapan, resmi izinlere sahip yasal bir basın yayın organıdır. “Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya” Sosyalizm’dir. Bu anlamda, komünist partisinin Avrupa’da tek yasaklı olduğu ülke olan Türkiye’de, bu yasağın kaldırılması, demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için yayın yapan Politika Gazetesi’nin yayın politikasına saygı duyuyoruz ve Politika gazetesi ile dayanışma içinde olduğumuzu açıklıyoruz.

Politika Gazetesi yayınının, Türkiye Komünist Partisi’nin 10 Eylül 1920’de kuruluşundan itibaren, Mustafa Suphi, Ethem Nejat, İ. Bilen, Ali İhsan Özgür, Mustafa Hayrullahoğlu ve binlerce kadro ve şehidinin izlediği Bolşevik, Leninci, Kominternci ruhu ve ilkeleri temelinde, dağınık veya öbeklerde duran TKP kadrolarını birleştirici etkisini izliyoruz.

Türkiye’nin ihtiyacı sosyalist bir toplum düzenidir. İşçi sınıfının iktidarıdır. İnsanın insanı sömürmediği, işsizliğin tarihe karıştığı, tüm toplumun eşit şekilde yararlandığı ekonomik bir düzenin hakim olduğu, bilim, eğitim ve sağlık politikalarının özel sektörün kazanç kaynağı olmadığı, üretim araçlarının toplumun mülkiyetinde olduğu, başta Türk ve Kürt halkları olmak üzere, tüm halkların bir çiçek bahçesinde birlikte dayanışma ve dostluk içinde yaşadığı bir düzendir. İzlediğimiz kadar, Politika Gazetesi, dünyanın en mütevazi, insancıl, adil ve haklı bu istemlerinin yaşama geçirilmesi doğrultusunda yayın yapıyor.

Politik ortamın ve ülke idaresinin bu denli kirletildiği bir dönemde, egemen sınıfların ve onların iktidarlarının böyle bir gazeteden rahatsız olmaları anlaşılırdır. Kontrgerilla tarzı sivil paramiliter güçler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen baskının ise bu rahatsızlıktan dolayı, ne denli ölçüsüz bir yöntemle gerçekleştirildiği Politika Gazetesi açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Politika Gazetesine yapılan anti-demokratik baskını mahkum ediyor, saldırının bizzat muhatabı olan başta kadın dostumuz olmak üzere tüm Politika Gazetesi emekçilerine, tüm Politika Gazetesi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi ve en sıcak dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

TKP Merkez Komitesi
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler